radon

Icopalin radontuotteilla turvalliset ja tiiviit perustukset

Radon on radioaktiivinen kaasu, jota syntyy jatkuvasti kaikessa kiviaineksessa, kuten kalliossa ja hiekassa sekä näistä valmistetuissa rakennusmateriaaleissa. Asunnon huoneilman radonpitoisuus ei saisi ylittää 400 Bq/m3. Uudiskohteet tulee nykyisten määräysten mukaan suunnitella ja rakentaa siten, ettei radonpitoisuus ylitä 200 Bq/m3. (Suomen rakentamismääräyskokoelma, osa D2). 

Icopal radonsuojaus

Radonturvallisen rakentamisen tavoitteena on estää maaperän radonpitoisen ilman pääsy sisätiloihin. Radon kulkeutuu rakennuksiin ilmavirran mukana joko suoraan rakennusosien läpi tai rakennusosien liitosten tai halkeamien kautta. Radonin kulku sisäilmaan voidaan estää rakenteiden riittävällä tiivistämisellä, jolloin alapohjarakenteisiin luodaan ilmasulku. Oikeaoppinen tiivistäminen tapahtuu helposti bitumikaistoilla (Radon/Sokkelipolar) ja tiivistämällä läpiviennit tiivistämiseen tarkoitetuilla massoilla (Icopal kumibitumiliima) ja läpivientitiivisteillä. Bitumikaistojen jatkoskohdat tehdään aina 50 mm:n limityksillä ja limitykset liimataan tiiviisti yhteen.

Icopalin radontuotteet:

Icopal Radon/Sokkelipolar, Icopal kumibitumiliima, Icopal tiivistysnauha ja Icopal läpivientitiiviste

 

 

  Radontuotteet - tuotetiedot

  Asennusohje
  Tuoteseloste

  Suoritustasoilmoitukset:
  Radon SokkeliPolar 0,5 m
  Radon Sokkeli/Polar 1 m