FireSmartTorchOnRoofingjpg

Puurakenteisen parvekkeen vedeneristäminen - FireSmart

Icopal-konsernin tuotekehityksen yhtenä tavoitteena on kehittää tuotteita ja menetelmiä, jotka parantavat vedeneristystöiden paloturvallisuutta.

FireSmart-konseptilla vastataan tähän tähän tarpeeseen. Konseptiin kuuluu tuotteita, jotka voidaan asentaa ilman perinteisessä asennustavassa käytettävää hitsausliekkiä sekä FireSmart-hitsauslaitteet, joilla kermien asentaminen onnistuu ilman avotulta.

FireSmart-hitsauslaitteessa on palokammio, jonka sisällä kaasu ja ilma palavat ja laitteesta poistuu vain kuumaa poistokaasua. Poistokaasu lämmittää kermin hitsauspinnan samalla tavalla kuin perinteinen nestekaasupolttimen liekki, mutta koska poistuva kaasu on hapetonta, liekkiä ei synny ja palon riski alenee siten selvästi.

Katso täältä, miten toteutat puurakenteisen parvekkeen vedeneristyksen!

  FireSmart - tuotetiedot kermeistä

  Tuoteselosteet
  TarraPolar
  PintaPolar FireSmart

  Lanseerausdokumentti
  PintaPolar FireSmart

  Asennusohje
  Puurakenteisen parvekkeen vedeneristys PintaPolar FireSmart

  Suoritustasoilmoitukset
  TarraPolar
  PintaPolar FireSmart