Käyttoturvatiedotteet, CE-merkinnät ja suoritustasoilmoitukset

Käyttöturvallisuustiedotteisiin >

Suoritustasoilmoituksiin >

Käyttöturvallisuustiedote tai käyttöturvatiedote on kemikaalilainsäädännön edellyttämä ympäristölle vaarallisen kemikaalin markkinoille tuojalta vaatima seikkaperäinen selvitys kemikaalin ominaisuuksista.

Tuotteiden CE-merkintä muuttui

Rakennustuotteita koskeva rakennustuoteasetus (CPR) astui voimaan 1.7.2013 alkaen. Tämä uudistus vaikuttaa myös CE-merkintään. Vaatimustenmukaisuusvakuutus, joka ennen vaadittiin CE-merkinnän yhteydessä, jää pois. Sen korvaa ns. suoritustasoilmoitus DoP eli Declaration of Performance. 

Valmistamillemme ja suurimmalle osalle markkinoimistamme tuotteista on olemassa voimassa olevat harmonisoidut tuotestandardit ja siten CE-merkintä mahdollinen. Uudet asetuksen mukaiset CE-merkinnät tulevat 1.7. 2013 jälkeen valmistettuihin Icopalin tuotteisiin. Ennen 1.7.2013 valmistetuissa, vielä varastossamme ja kaupan varastoissa olevissa tuotteissa merkintää ei tarvitse olla, vaan asetus koskee ainoastaan ko. ajankohdan jälkeen valmistettuja tuotteita.

Tuotteiden pakkauksiin tulee uudenmallinen CE-merkintä, josta on viittaus suoritustasoilmoitukseen DoP. Suoritustasoilmoituksessa ilmoitetaan tuotteen oleelliset tiedot sekä ominaisuudet. Suoritustasoilmoitukset ovat saatavilla kotisivuiltamme 1.7.2013. alkaen.

Kaikille markkinoimillemme tuotteille, kuten sadevesijärjestelmille sekä nestemäisille tuotteille ei vaadita CE-hyväksyntää, joten niissä ei kyseisiä merkintöjä ole. Lisäksi joihinkin infratuotteisiin ei ehditä saamaan uudenmallista CE-merkintää meistä riippumattomista syistä, tästä asiasta lisätietoja Liikenneviraston/TUKESin sivuilta.