Aluskatteet

 

 

Aluskate on tärkeä osa katon rakennetta. Käyttämällä laadukasta aluskatetta varmistetaan rakenteen toimivuus koko varsinaisen katemateriaalin käyttöiän ajan. Icopalin tuotevalikoimassa on useita erilaisia aluskatteita erilaisiin käyttökohteisiin.

Aluskatteen valintaan vaikuttavat mm. varsinaisen vesikatteen materiaali sekä katon rakenne ja kaltevuus. Icopal aluskatteen valintataulukko helpottaa juuri sinun katollesi oikeanlaisen tuotteen löytämistä.  

 Felxpro250

Aluskatteen tehtävät

 • Suojaa rakenteita kosteudelta; estää veden tai lumen tunkeutumisen katteen saumojen tms. kautta rakenteisiin
 • Estää kondenssiveden aiheuttamat ongelmat
 • Ohjaa veden ulkoseinälinjan ulkopuolelle
 • Toimii väliaikaisena suojana rakennusaikana (huomioi ohjeet)

 

Milloin tarvitaan aluskatetta?

 

Aluskate tarvitaan kaikilla ns. epäjatkuvilla katteilla, joita ovat

 • Bitumikattolaatta
 • Kattotiili; betoni- ja savitiili
 • Teräskatteet
 • Saumattu metallikate
 • Pystysaumakate
 • Profiilipellit; poimu- ja muotolevyt
 • Aaltolevyt
 • Kuitusementtilevyt
 • Luonnonkivi

Loivilla katoilla eli kaltevuudeltaan alle 1:10 katoilla voidaan käyttää ainoastaan jatkuvia katteita eli vedeneristeitä (esim. kumibitumikermit).

 

Valitse oikea aluskate erilaisille materiaaleille

 

Aluskatteiden käyttö- ja tuoteluokat helpottavat oikean aluskatteen valintaa erilaisille kattomateriaaleille ja -rakenteille. Tuoteluokkien vaatimukset on esitetty Kattoliiton Toimivat Katot 2013 -kirjassa (s. 65 taulukko 15) sekä RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -kirjassa. Aluskatteelle asetetaan lukuisia vaatimuksia ja tuotteilta edellytetään mm. riittävää mekaanista lujuutta, vesitiiveyttä ja vanhenemisominaisuuksien testausta.

Aluskatteiden tuoteluokat jaetaan kahteen tyyppiin:

AKK = kiinteälle alustalle asennettavat aluskatteet
AKV = Vapaasti asennettava eli kattotuoleihin kiinnitettävä aluskate

Molemmissa tyypeissä on kaksi luokkaa, 1 ja 2. Luokan 1 tuotteet ovat lujempia ja vahvempia kuin luokan 2 tuotteet.

AKK-luokan aluskatteet asennetaan aina tiiviin aluslaudoituksen (raakapontti) tai tarkoitukseen soveltuvan pontatun kosteudenkestävän rakennuslevyn päälle. Icopalin valikoimassa AKK-luokan aluskatteet ovat bitumista valmistettuja. AKV-luokan aluskatteemme ovat diffuusioavoimia.

Olemme laatineet Kattoliiton suositusten pohjalta aluskatteiden valintataulukon oikean aluskatteen valintaa helpottavaksi työkaluksi.

Lue lisää:

• Kiinteälle alustalle asennettavat aluskatteet
• Vapaasti asennettavat aluskatteet
• Aluskatteiden tarvikkeet