Rakennuttajan työturvallisuusvastuut

 

Katon tai kattosaneerauksen teettäjä, muistathan turvallisuusvastuusi!

 

Kattoliiton julkaisema liite auttaa vastuullisen urakoitsijan valinnassa

 

Katon rakennuttaja tai kattosaneerauksen teettäjä vastaa työmaansa työturvallisuudesta - myös omakoti- ja taloyhtiötyömailla. Siksi on tärkeää valita urakan toteuttajaksi vastuullinen urakoitsija joka hoitaa työn laadukkaasti myös työturvallisuuden osalta.  

Kattoliitto on julkaissut kattourakkatarjousten yhteydessä jaettavaksi tarkoitetun liitteen, jossa kerrotaan rakennuttajan vastuut ja velvollisuudet pääpiirteittäin. Liitteen tarkoitus on parantaa tietoisuutta urakan teettäjän turvallisuusvastuusta ja vastuullisen urakoitsijan valinnasta. Liite perustuu Valtioneuvoston asetukseen rakennustyön turvallisuudesta 205/2009.

KattoliitonLiite250 

Kun saat urakkatarjouksen mukana oheisen Kattoliiton liitteen, tiedät että tarjouksen antaja on tietoinen vastuistaan ja sitoutunut toimimaan työturvallisuusasioissa lakien, säädösten ja ohjeiden mukaan.

 

Nimeä kattourakallesi päätoteuttaja

Kun rakennustyöhön on nimetty päätoteuttaja, siirtyy työturvallisuuden valvonnasta merkittävä osa rakennuttajalta päätoteuttajan vastuulle. Päätoteuttaja on yleensä kohteen pääurakoitsija.

Päätoteuttajan nimeäminen on erityisen tärkeää silloin kun rakennuttaja ei itse ole rakennusalan ammattilainen. Jos päätoteuttajaa ei ole nimetty, työturvallisuudesta vastaa myös päätoteuttajan velvollisuuksien osalta rakennuttaja itse, siis esimerkiksi omakotitalon katon teettäjä.

Kattotyömaan päätoteuttajan velvollisuudet kuuluvat kattourakoitsijalle silloin kun kattourakoitsija toimii kohteen pääurakoitsijana ja on nimetty sen myötä päätoteuttajaksi. Tilanne on tämä esimerkiksi silloin, kun yksityisasiakas teettää kotiinsa pelkän kattoremontin.

Työturvallisuuden osalta päätoteuttajan velvollisuuksiin kuuluvat esimerkiksi työntekijöiden perehdytys työmaalla, ennakkoilmoitus työsuojeluviranomaisille, työturvallisuuden kirjallinen suunnittelu sekä työturvallisuuden seuranta ja tarkkailu.

 

Muista myös turvallisuusasiakirja

On hyvä muistaa että rakennuttajalla säilyy silti aina tietty vastuu työturvallisuudesta. Rakennuttajan tulee esimerkiksi laatia työmaan turvallisuusasiakirja eli dokumentti jossa käydään läpi juuri kyseisen työmaan olennaiset työturvallisuusasiat. Turvallisuusasiakirja kannattaa aina laatia yhdessä ammattilaisen, esimerkiksi rakennesuunnittelijan tai päätoteuttajan kanssa. Kattoliiton liitteestä löydät yhteenvedon muista tärkeimmistä rakennuttajan vastuista.

 

Tutustu Kattoliiton työturvallisuusliitteeseen 

Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 205/2009

www.kattoliitto.fi