Icopalin työturvallisuuspolitiikka

 

Icopal Suomi pyrkii huolehtimaan kaikessa päivittäisessä toiminnassaan henkilöstönsä turvallisuudesta. Päämääränä on ylläpitää ja parantaa työn ja työmaiden turvallisuutta, terveellisyyttä sekä henkilöstön hyvinvointia. Tällöin myös työt sujuvat häiriöittä, jotta voimme tarjota asiakkaillemme laadukkaita palveluja sovitun mukaisesti.

Johdon sitoutuminen on käytännön työturvallisuuden kannalta tärkeää. Työturvallisuutta johdetaan kuten mitä tahansa muutakin toimintaa. Työturvallisuutta kehitetään johdon ja henkilöstön yhteistyönä käyttämällä hyväksi henkilöstön kokemusta ja asiantuntemusta.

Seuraamme jatkuvasti työturvallisuustoimintojen onnistumista erilaisten työturvallisuuteen liittyvien mittareiden avulla. Tiedotamme avoimesti työturvallisuustoimenpiteistämme ja niiden tilasta sekä kannustamme henkilöstöämme tuomaan viipymättä esille kaikki työturvallisuushavainnot ja -puutteet.

Omien työturvallisuustavoitteidemme lisäksi olemme sitoutuneet Icopal-konsernin turvallisuuspolitiikkaan sekä iCare-ohjelmaan että Rakennusteollisuus RT:n Nolla tapaturmaa vuonna 2020 – hankkeeseen.

Huolellinen ja monipuolinen perehdyttäminen sekä jatkuva säännöllinen koulutus on avain turvallisten työtapojen sisäistämiseksi ja tätä kautta työturvallisuuden parantamiseen. Ylläpidämme omaa työturvallisuusohjeistusta, jotta henkilöstömme olisi mahdollisimman paljon tietoa turvallisesta työskentelystä erilaisilla ja muuttuvilla työmailla. Hankimme jatkuvasti henkilöstömme käyttöön tarkoituksen mukaisia henkilökohtaisia suojavälineitä kannustaen ja opastaen kaikkia niiden käyttöön erilaisissa työolosuhteissa.

Organisaatiossamme jokaisella on oikeus ja velvollisuus seurata kunkin työkuormaa ja työtehtävän kuormittavuutta, jotta voimme puuttua mahdollisimman pian tilanteisiin joissa mahdollinen työssä jaksaminen kyseenalaistuu.

Jokaista Icopalissa työskentelevää henkilöä kohdellaan tasa-arvoisesti ja tasapuolisesti, emmekä hyväksy minkäänlaista syrjintää tai epäasiallista kohtelua keneltäkään organisaatiomme henkilöltä.