EcoActivjpg

Ympäristö ja energiatehokkuus

 

Icopalin ympäristö- ja energiatehokkuuspolitiikka

 

Icopal valmistaa ja markkinoi tuotteita ja palveluita, jotka liittyvät rakennusten ja rakenteiden suojaamiseen ja peittämiseen. Icopalin päätuotteita ovat kate- ja vedeneristämismateriaalit sekä niihin liittyvät rakennusmateriaalit.

Tavoitteenamme on kaikkien haitallisten ympäristövaikutusten minimointi. Olemme tunnistaneet ympäristönäkökohtamme ja otamme ne huomioon päätöksenteossamme. Ympäristön suojeleminen kuuluu perusarvoihimme. Pyrimme ympäristöasiain hoidossa jatkuvaan parantamiseen ja asetettujen tavoitteiden täyttymiseen.

Noudatamme kaikkia ympäristön suojelemiseksi annettuja lakeja, asetuksia, viranomaismääräyksiä ja muita normeja sekä seuraamme niiden kehitystä. Osallistumme alan järjestöjen puitteissa yhteistyöhön ympäristöasiain kehittämiseksi.

Tiedottamisella sekä koulutuksella pyrimme varmistamaan, että koko organisaatiomme on tietoinen energiatehokkuuteen liittyvistä asioista ja pyrkivät kehittämään toimintaa energiatehokkaasti. Lisäksi tavoitteenamme on, että energiatehokkuuden, energiankäytön ja energiankulutuksen arviointi suoritetaan säännöllisesti sekä energiatehokkuutta edistävät toimenpiteet otetaan käyttöön ja niitä käytetään asianmukaisesti. Pyrimme myös varmistamaan, että kaikki mahdolliset hankitut tuotteet ja palvelut ovat energiatehokkaita ja säästävät energiaa.

Pyrimme hyödyntämään käyttämämme energian, raaka-aineet ja materiaalit mahdollisimman tehokkaasti. Vähennämme jätteiden ympäristövaikutuksia kehittämällä käytettävää teknologiaa ja edistämällä materiaalien kierrätystä. Jätehuoltomme järjestetään vastuullisella ja tehokkaalla tavalla.

Huomioimme kestävän kehityksen periaatteet sekä toimintamme että tuotteidemme kehittämisessä. Tuotekehityksessä otamme huomioon tuotteiden ympäristövaikutukset koko niiden elinkaaren aikana.

Henkilöstömme on sitoutunut ympäristö- ja energiatehokkuusasioiden jatkuvaan kehittämiseen ja tiedostaa vastuunsa ympäristöstään.

Ympäristö- ja energiatehokkuuspolitiikkamme on julkinen ja sen ajankohtaisuutta sekä toteutumista seurataan vuosittain.

Icopal noudattaa kaikessa toiminnassaan standardin SFS-EN ISO 14001 ja ETJ+ -järjestelmän vaatimukset täyttäviä ympäristö- ja energiatehokkuusjärjestelmiä.

 

Espoossa elokuu 2016

Harri Vuoritsalo, toimitusjohtaja