Kattokuntotutkimus

Työturvallisuus

 

Icopal Katto Oy pyrkii huolehtimaan kaikessa päivittäisessä toiminnassaan henkilöstönsä turvallisuudesta. Päämääränä on ylläpitää ja parantaa työn ja työmaiden turvallisuutta, terveellisyyttä sekä henkilöstön hyvinvointia. Tällöin myös työt sujuvat häiriöittä, jotta voimme tarjota asiakkaillemme laadukkaita palveluja sovitun mukaisesti. 

Johdon sitoutuminen on käytännön työturvallisuuden kannalta tärkeää. Työturvallisuutta johdetaan kuten mitä tahansa muutakin toimintaa. Työturvallisuutta kehitetään johdon ja henkilöstön yhteistyönä käyt­tämällä hyväksi henkilöstön kokemusta ja asiantuntemusta. 

Seuraamme jatkuvasti työturvallisuustoimintojen onnistumista erilaisten työturvallisuuteen liittyvien mittareiden avulla. Tiedotamme avoimesti työturvallisuustoimenpiteistämme ja niiden tilasta sekä kannustamme henkilöstöämme tuomaan viipymättä esille kaikki työturvallisuushavainnot ja -puutteet. 

Omien työturvallisuustavoitteidemme lisäksi olemme sitoutuneet Icopal-konsernin turvallisuuspolitiikkaan sekä iCare-ohjelmaan että Rakennusteollisuus RT:n Nolla tapaturmaa vuonna 2020 – hankkeeseen. 

Huolellinen ja monipuolinen perehdyttäminen sekä jatkuva säännöllinen koulutus on avain turvallisten työtapojen sisäistämiseksi ja tätä kautta työturvallisuuden parantamiseen. Ylläpidämme omaa työturvallisuusohjeistusta, jotta henkilöstömme olisi mahdollisimman paljon tietoa turvallisesta työskentelystä erilaisilla ja muuttuvilla työmailla. Hankimme jatkuvasti henkilöstömme käyttöön tarkoituksen mukaisia henkilökohtaisia suojavälineitä kannustaen ja opastaen kaikkia niiden käyttöön erilaisissa työolosuhteissa. 

Organisaatiossamme jokaisella on oikeus ja velvollisuus seurata kunkin työkuormaa ja työtehtävän kuormittavuutta, jotta voimme puuttua mahdollisimman pian tilanteisiin joissa mahdollinen työssä jaksaminen kyseenalaistuu. 

Jokaista Icopal Katto Oy:ssä työskentelevää henkilöä kohdellaan tasa-arvoisesti ja tasa-puolisesti, emmekä hyväksy minkäänlaista syrjintää tai epäasiallista kohtelua keneltäkään organisaatiomme henkilöltä.


Harri Vuoritsalo

toimitusjohtaja

  Työturvallisuus

  Huhti-toukokuun työturvallisuusteema
  Työkalujen turvallisuus - käsityökalut ja teräaseet 

  Maaliskuun työturvallisuusteema
  Yrityksen turvallisuuskulttuuri

  Helmikuun työturvallisuusteema
  Tapaturmien ja vaaratilanteiden raportointi

  Joulu- ja tammikuun työturvallisuusteema, kattourakointi
  Hätätilannevalmius

  Marraskuun työturvallisuusteema, tehdastyö
  Työskentely suljetuissa tiloissa

  Marraskuun työturvallisuusteema, kattourakointi
  Työskentely tukiasemien lähellä

  Lokakuun työturvallisuusteema
  Työskentely kuuman bitumin kanssa

  Syyskuun työturvallisuusteema
  Yksintyöskentely

  Elokuun työturvallisuusteema
  Hyvä manuaalinen nostotekniikka

  Heinäkuun työturvallisuusteema
  Turvallinen työskentely kaasupullojen kanssa

  Kesäkuun työturvallisuusteema
  Dynaaminen riskiarviointi

  Toukokuun työturvallisuusteema
  Siisteys ja järjestys

  Huhtikuun työturvallisuusteema
  Urakoitsijoiden ja alihankkijoiden kontrollointi

  Maaliskuun työturvallisuusteema
  Tapaturmien ja läheltä piti -tilanteiden raportointi

  Helmikuun työturvallisuusteema
  Palontorjunta ja sähköiset vaarat

  Joulu/Tammikuun työturvallisuusteema
  Korkealla työskentely

  Marraskuun työturvallisuusteema
  Trukkiliikenne ja muu työpaikkaliikenne

  Lokakuun työturvallisuusteema
  Bitumin kanssa työskentely

  Syyskuun työturvallisuusteema
  Henkilökohtaiset suojavarusteet

  Elokuun työturvallisuusteema
  Koneturvallisuus

  Heinäkuun työturvallisuusteema
  Riskiarvioinnit

  Kesäkuun työturvallisuusteema
  Työntekijän työturvallisuusvastuut

  Toukokuun työturvallisuusteema
  Nostot ja nostotekniikat

  Huhtikuun työturvallisuusteema
  Kemikaaliturvallisuus

  Maaliskuun työturvallisuusteema
  Viiltojen ennaltaehkäiseminen

  Helmikuun työturvallisuusteema
  Yksintyöskentely

  Tammikuun työturvallisuusteema
  Liukastumiset, kaatumiset ja putoamiset

  Joulukuun työturvallisuusteema
  Työsuojelutoimikunnat

  Marraskuun työturvallisuusteema
  Nostot

  Lokakuun turvallisuusteema
  Tulityöt

  Syyskuun turvallisuusteema
  Vaarojen havaitseminen ja henkilökohtainen riskiarviointi

  Elokuun turvallisuusteema
  Putoamissuojaukset

  Heinäkuun turvallisuusteema
  Työntekijän turvallisuustehtävät ja velvollisuudet

  Kesäkuun turvallisuusteema
  Henkilökohtaiset suojavarusteet