Kattokuntotutkimus

Tekniset tarkastukset

Kattokuntotarkastus

Kattokuntotarkastuksella varmistetaan vesikaton kunto ja selvitetään onko tarvetta katon rakenteiden perusteellisemmalle tutkimiselle, korjauksille tai huoltotoimille. Asiakas saa tarkastuksesta kirjallisen raportin.

 

Kattokuntotutkimus

Kattokuntotutkimus on syytä tehdä, kun on havaittu vuoto, vesikaton muu kosteusongelma tai rakennuksen kattoratkaisuun suunnitellaan muusta syystä peruskorjausta.
Jos kattoa ei ole huollettu säännöllisesti on perusteltua tutkia katon kunto ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä.

Tutkimuksen pohjalta asiakkaalle tehdään kirjallinen raportti, jossa havainnollistetaan kuvin ja selittein tehdyt löydökset. Asiakas saa myös ammattilaisen arvion katon odotettavissa olevasta elinkaaresta ja tarvittavista korjaustoimenpiteistä.

Tutkimuksen pohjalta teemme tarvittaessa myös korjaussuunnitelman johon sisältyy työselitys ja riittävästi kuvamateriaalia.

 

Savunpoistojärjestelmän kartoitus

Kartoituksesta tehdään laiteluettelo ja kirjataan havaitut puutteet.  Kartoituksen
pohjalta laaditaan kohteeseen huolto- ja kunnossapito-ohje. Samalla arvioidaan missä elinkaaren vaiheessa järjestelmä on, sekä mahdollinen korjaustarve ja sen aikataulu. 

 

Yläpohjan tarkastus

Yläpohjan tarkastus on kannattaa suorittaa talviaikaan jolloin voidaan parhaiten havaita esimerkiksi lämpövuodot. Asiakas saa kirjallisen kuntotarkastusraportin yläpohjasta havainnollistavien kuvien kera.